top baner 1024x100 04-04-14.jpg
Webshop


Uitgebreid zoeken
Totally Music op FB

PostHeaderIcon Algemene voorwaarden

  

Algemene voorwaarden

  1. Totally Music behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of 
      aan te vullen.

 2. Door het gebruik van de internetsite en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de
     Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan
     vermeld op de internetsite.

 3. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
     potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Totaly Music is op geen enkele wijze
     hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.

 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 5. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een 2 weken, tenzij een andere
     termijn in de offerte staat vermeld.

 6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper
     heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan,
     per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

 7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en
     opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste
     kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
     Totally Music garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de
     gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn.
     Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
     ontbinding.

 8.  Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
      hieromtrent.

 9. Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
     inspecteren. Bij beschadigingen dient de klant contact op te nemen met Totally Music.

9.1 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank of Postbank,
      kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.
      Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN?betaling in een winkel. 
      
 
10. Retour beleid: als de opdrachtgever een product retour zendt, brengt Totally music alleen de  
      portokosten in rekening.Het product moet onbeschadigd zijn, in de originele verpakking en  
      compleet met toebehoren en accessoires  worden geretourneerd.

11. Als de consument/koper een zending per rembours besteld en indien deze wordt geweigerd bij
      aanbieding brengen wij wel verzendkosten met rembourstoeslag in rekening.

12. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper
      over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Totally Music is
      verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en
      kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten
      verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

13. Totally Music garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
      normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
      Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

14. Totally Music is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de
      Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van
      Totally Music, is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade
      en winst- of omzetderving.

15. Indien Totally Music, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan
      zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
      betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

16. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien
       slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
       indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen       
       reparaties die niet met toestemming van Totally Music of de fabrikant zijn verricht:
       indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is
      gemaakt: indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
      onoordeelkundig gebruik:
       indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

17. Bij een ongegronde klacht en/of retourzending worden er verzend- en administratiekosten
       in rekening gebracht.

18. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19. Totally Music streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mail zo snel mogelijk te
       beantwoorden.

20. De verzendkosten in onze webshop gelden alleen voor bestellingen binnen Nederland.
       Besteld u vanaf het buitenland neem dan even contact met ons op i.v.m meerprijs verzenden
       naar het buitenland.

21. Privacy Totally Music respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
      zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
      De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Totally Music.
      In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling          
      van informatie aanvragen, offertes, opdrachten en betalingsgegevens.
      Tevens wordt het klantenbestand voor marketingdoeleinden gebruikt, o.a.: Verstrekken van
      informatie over producten en diensten.
      Indien u dit niet wenst kunt u ons dit laten weten via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 
      Van bezoekers aan de website van Totally Music worden algemene gegevens bijgehouden,
      zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website
      of de aangeboden producten etc.
      Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen
      op de behoefte van onze bezoekers.
      In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.
 
     Totally Music eigen bezorgservice

     Voor de regio Twente bieden wij u onze eigen bezorgservice aan.
     Onze bezorgservice is geheel in eigen beheer. Hierdoor zijn wij in staat in overleg met u,
     het aflevertijdstip te bepalen.
     Wij bezorgen op werkdagen en eventueel ook 's avonds bij u thuis.
     Of het nu gaat om een aankoop uit de winkel of bestelling via
     internet in overleg is veel mogelijk!
     Bij een bestelling via internet betaalt contant aan één van onze medewerkers.
     Deze zal, als wenselijk, het artikel voor u installeren cq. demonstreren.
     Makkelijker kan het bijna niet. Ook hier geldt dus: Uw gemak is onze zorg! 
     Kwaliteit zit hem niet alleen in onze diensten en producten, maar ook in de mogelijkheden van
     aflevering.

 

 

footer.jpg